Welkom

Vereniging van Vrienden

Om de Athenaeumbibliotheek financieel te steunen is eind 1983 de Vereniging van Vrienden van de Stads- of Athenaeumbibliotheek Deventer opgericht. De vereniging wil in de eerste plaats de bibliotheek helpen bij de aanschaf van boeken, handschriften en andere documenten, die niet uit eigen middelen bekostigd kunnen worden. Daarnaast wil zij gelden verwerven voor de conservering van het bibliotheekbezit.

Tenslotte wil zij belangstelling wekken voor het boek- en bibliotheekwezen in het algemeen en de collecties van de bibliotheek in het bijzonder.

De vereniging heeft een ANBI-status, waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn

Wat doet de Vereniging van Vrienden voor u?

  • het organiseren van exposities en lezingen
  • het houden van excursies
  • het verzorgen van publicaties over de bibliotheek en haar collectie.

Leden van de vereniging krijgen een uitnodiging voor alle (mede) door de vereniging georganiseerde evenementen.

Contactgegevens

Vereniging van Vrienden van de Stads- of Athenaeumbibliotheek Deventer
Klooster 12
7411 NH Deventer
06-12405989
info@vriendensab.nl

De vereniging staat ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40650666.
Bankrekening: NL93 INGB 0005 5579 98
RSIN: 816037358.

Privacyverklaring AVG (PDF)