Over ons

Bestuur
S.W. Verstegen, voorzitter
J.C. Bedaux, secretaris
J.A. Steenge, penningmeester (06-12405989)
S. Koolhof
J.M. Koopmans
H. Eltink
A. van Diepen

Activiteiten 2015/2016

 • Leden
  Aan het einde van het verslagjaar telde de vereniging 204 leden, waarvan 69 lid voor het leven. Voor 2014 waren deze aantallen respectievelijk 208 en 70.
 • Jaarvergadering
  Op 3 juni vond de 32e jaarvergadering plaats, waarbij circa 25 personen aanwezig. waren. Het verslag van de vorige jaarvergadering en het jaarverslag over 2014 werden goedgekeurd. Ook het financiële verslag kreeg algemene goedkeuring, nadat de kascommissie over 2014 (M.A. Crommelin en mw. A. Kruit-Dijkstra) haar bevindingen had uitgebracht. De kascommissie werd vervolgens decharge verleend en voor haar inspanningen bedankt; voor de kascommissie 2015 werden beide leden van de kascommissie 2014 benoemd. De vergadering stemde voorts in met de herbenoeming van mw. J. Wigboldus als bestuurslid. G.E. Tulp informeerde de aanwezigen ten slotte over de toekomstige situatie van de Athenaeumbibliotheek.Na de pauze hield het medelid B. Woelderink, oud-directeur van het Koninklijk Huisarchief, een boeiende lezing, getiteld ‘De bibliotheek van de Oranje’s in het Koninklijk Huisarchief’.
 • Excursie
  Op 2 december vond in aansluiting op de lezing van de jaarvergadering een bezoek plaats aan het Koninklijk Huisarchief in Den Haag, waaraan ruim 25 leden deelnamen. Naast boeken konden de deelnemers ook diverse bijzondere objecten bezichtigen.  De excursie werd als zeer geslaagd ervaren.
 • Aankopen/schenkingen
  In het verslagjaar vonden geen aankopen plaats. Wel werd € 500 subsidie verleend voor de uitgave van het kinderboek Victors glorie door René Berends. Hetzelfde bedrag werd als subsidie toegekend voor de uitgave van het boek De schatkamer van Deventer.Als geschenk ontving de vereniging een exemplaar van M.E. Houck, Deventer prentenboek (1912), door de auteur eigenhandig bijgewerkt in 1934.

Jaarverslag

Het jaarverslag 2015 kunt u als  PDF downloaden

Financiën 2016/2017

Financieel overzicht 2016 (PDF)

Begroting 2017 (PDF)

Bankrekening:  NL93 INGB 0005 5579 98.